3. Mezilidské vztahy

Lidé, kteří spolu žijí v rodině, se velice často vidí, stýkají se a hovoří spolu. Ale nejen to, vznikají a rozvíjejí se mezi nimi také vzájemné vztahy. Je to např. rodičovský vztah — vztah mezi maminkou, tatínkem a dítětem; nebo vztah mezi mužem a ženou — manželský vztah. Patří sem i vztah mezi sourozenci — mezi bratrem a sestrou, mezi dvěma bratry či sestrami atp. z širšího hlediska mluvíme i o vztahu příbuzenském, např. o vztahu mezi naší a vaší rodinou, kdy tou vaší rodinou může být rodina někoho z mých nebo tvých příbuzných atp. Na tyto vztahy v manželství a rodině se zde chceme podívat. .

Pro studium lekce použijte heslo, které jste dostali e-mailem. Pokud ještě nejste zaregistrováni, použijte přihlašovací formulář.

» POKRAČOVAT